Ovdje smo radi vas, pitajte nas i mi ćemo se potruditi dati vam najbolji mogući odgovor!

educirajte se i budite konkurentni

ALLPLAN EDUKACIJA
ZA KONSTRUKTERE I ARHITEKTE

Allplan Edukacija Classic

Klasično osposobljavanje za korištenje Allplana u Arhitekturi i Konstrukterstvu. Edukacija se odvija u 5 dana po 4 školska sata te je podjeljena u 3 dana Allplan Essentials tečaja za upoznavanje sa općenitim karakteristikama softvera i 2 dana Allplan Specific za specifičnu naobrazbu iz odabranog područja (Arhitektura ili Konstrukterstvo).

Cijena tečaja je 600€ + PDV. Ukoliko se edukacija odvija u vašoj tvrtci tada uz spomenutu cijenu uračunavamo i putne troškove predavača.

Allplan Essentials

Upoznavanje sa bitnim karakteristikama softvera kako bi vam olakšali opću upotrebu. Ovaj dio edukacije koristan je i arhitektima i konstrukterima.

1. - 3. Dan Edukacije - Sadržaj

1. Stvaranje projekta
2. Struktura građevine - dodavanje etaža, crteža i sl.
3. Višeslojni zid
4. Crtanje jednoslojnog zida
5. Crtanje otvora
6. Pojašnjenje ravnina
7. Crtanje greda
8. Crtanje vertikalnih serklaža
9. Crtanje nadvoja
10. Crtanje AB ploče
11. Kopiranje zidova prizemlja i AB ploče na novu etažu
12. Crtanje stubišta
13. Kotiranje (automatsko, linijsko...)
14. Asocijativni presjeci - oplata (horizontalni/vertikalni/kotiranje/opisivanje)
15. Izvještaji
16. Printanje- slaganje na papire/export PDF, dwg itd.
17. Exportiranje

Allplan Specific Arhitektura

Specifična edukacija za arhitekte, obrada alata i scenarija u arhitektonskom projektiranju.

4. i 5. Dan Edukacije - Sadržaj

18. Smartpart - namještaj, zelenilo, automobili itd.
19. Crtanje prostorija (opisivanje/grupiranje/izvještaji)
20. Arhitektonski presjeci
21. Arhitektonske fasade
22. Modeliranje pomoću 3D tijela
23. Importiranje skp modela
24. Rendering - RTR, sketch, prikaz skrivenih rubova, Cinerender

Allplan Specific Konstrukterstvo

Specifična edukacija za konstruktere, obrada alata i scenarija u konstrukterskom projektiranju.

4. i 5. Dan Edukacije - Sadržaj

18. Armiranje grede vilicama i ravnim šipkama (promjena gustoće, pozicija), opcija polaganja šipki po kraku vilica
19. Uređivanje armature preko djelomične sheme
20. Armiranje stupa vilicama i šipkama
21. Armiranje ploče nizom šipki
22. Armiranje ploče i zida pomoću polja (otvori, razne opcije specifične za otvore)
23. Armiranje ploče ili zida mrežama, stvaranje rupe u mrežama
24. Prikaz i opisivanje armature, mjerila
25. Kazalo armature i iskazi količina

Allplan Edukacija Intense

Ubrzano osposobljavanje za korištenje Allplana u Arhitekturi ili Konstrukterstvu. Edukacija se odvija u 3 dana po 8 sati u terminu od 9-17h. U 8 sati edukacije predviđeno je 45 minuta pauze za ručak te dvije pauze po 10 minuta. Edukacija je podjeljena u 2 dana Allplan Essentials tečaja za upoznavanje sa općenitim karakteristikama softvera i 1 dan Allplan Specific za specifičnu naobrazbu iz odabranog područja (Arhitektura ili Konstrukterstvo).

Cijena tečaja je 900€ + PDV. Ukoliko se edukacija odvija u vašoj tvrtci tada uz spomenutu cijenu uračunavamo i putne troškove predavača.

Allplan Essentials

1. i 2. Dan Edukacije - Sadržaj

1. Stvoriti projekt
2. Objasniti strukturu građevine- dodavanje etaža, crteža...
3. Višeslojni zid
4. Crtanje jednoslojnog zida
5. Crtanje otvora
6. Objasniti ravnine
7. Crtanje greda
8. Crtanje vertikalnih serklaža
9. Crtanje nadvoja
10. Crtanje AB ploče
11. Kopiranje zidova prizemlja i AB ploče na novu etažu
12. Crtanje stubišta
13. Kotiranje ( automatsko,linijsko...)
14. Asocijativni presjeci- oplata (horizontalni/vertikalni/kotiranje/opisivanje)
15. Izvještaji
16. Printanje- slaganje na papire/export PDF,dwg...
17. Exportiranje - dwg,skp...

Allplan Specific Arhitektura

3. Dan Edukacije - Sadržaj

18. Smartpart -namještaj,zelenilo,automobili...
19. Crtanje prostorija (opisivanje/grupiranje/izvještaji...)
20. Arhitektosnki presjeci
21. Arhitektonske fasade
22. Modeliranje pomoću 3D tijela
23. Importiranje skp modela
24. Rendering- RTR, sketch, prikaz skrivenih rubova, Cinerender...

Allplan Specific Konstrukterstvo

3. Dan Edukacije - Sadržaj

18. armiranje grede vilicama i ravnim šipkama (promjena gustoće,poziicija),opcija polaganja šipki po kraku vilica
19. Uređivanje armature preko djelomične sheme
20. Armiranje stupa vilicama i šipkama
21. Armiranje ploče nizom šipki
22. Armiranje ploče i zida pomoću polja (otvori,razne opcije specifične za otvore)
23. Armiranje ploče ili zida mrežama,stvaranje rupe u mrežama
24. Prikaz i opisivanje armature,mjerila
25. Kazalo armature i iskazi količina

Allplan Individualna Edukacija

Ukoliko trebate dodatnu naobrazbu iz određenog područja u Allplanu, rado ćemo vam pomoći! Ako ste zapeli na nekom projektu i trebate pomoć naših stručnjaka, možemo vam pružiti individualnu edukaciju sa našim predavačima, bilo uživo ili online.

Cijena usluge je 40€ + PDV po satu te je u slučaju online edukacije potrebno imati instaliranu inačicu TeamViewer-a.